Högsta domstolen fastställer i ett administrativt beslut på torsdagen förtalsdomen mot Samnytt för en granskande artikel om den syriske migranten och Dagens Nyheter-profilen Saeed Alnahhal. Domen kan få långtgående konsekvenser för pressfriheten i Sverige och har ifrågasatts av juridisk expertis.

Det var i september 2020 som Samnytt valde att granska den profilerade DN-journalisten Saeed Alnahhal. Detta efter att denne gjort kontroversiella uttalanden om såväl hur han tagit sig till Sverige som om sin verksamhet och vistelse i hemlandet Syrien dessförinnan som föranledde frågor kring eventuella sympatier med radikal och våldsbejakande islamism. Artikeln kan (med reviderad rubrik och ingress) läsas HÄR.

I stället för att svara på Samnytts frågor valde Dagens Nyheter att anmäla artikeln till Justitiekanslern (JK), den instans som exklusivt kan driva tryckfrihetsmål mot en grundlagsskyddad medieaktör med ansvarig utgivare, som Samnytt är. När JK avvisade ärendet beslöt DN driva saken vidare som ett enskilt förtalsmål.

I en dom som ifrågasatts av ledande juridiska experter, däribland juridikprofessor Mårten Schultz, fälldes Samnytt för förtal. Detta utan hänsyn till artikelns innehåll som helhet och endast därför att vi använt formuleringen ”misstänkt jihadist” i rubriken och formuleringen ”beskydd och gunst” i ingressen i en frågeställning om hur Alnahhal utan repressalier kunde verka som politisk journalist i sin hemstad Yabroud när den stod under ockupation av terrormilisen Al Nusra-fronten.

Samnytt överklagade till hovrätten som fastställde tingsrättens dom, vilket Högsta domstolen efter att ha beviljat prövningstillstånd nu också gör. Detta i ett rent administrativt beslut utan någon huvudförhandling och utan att parterna getts möjlighet att föra sin talan, något som kan ifrågasättas utifrån grundläggande demokratiska rättsprinciper.

Politiserad dom med allvarliga konsekvenser

Domen som måste uppfattas som politiserad kan genom att vara prejudicerande få långtgående konsekvenser för pressfriheten i Sverige, i synnerhet för granskande journalistik kring migration och islamism – ämnen med en framskjuten plats i det offentliga samtalet. Detta samtal riskerar nu att snedvridas ytterligare när kritiska röster kriminaliseras.

En direkt kontraproduktiv effekt är också att godtyckliga och orättfärdiga domar av det här slaget riskerar leda till att fler medieaktörer väljer att ställa sig utanför den ordning som grundlagen och det ansvariga utgivarskapet utgör. I stället kommer man att publicera sig anonymt och från utlandet. Det är knappast en önskvärd utveckling för någon.

Syftet att inskränka pressfriheten för vissa medier

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski, som sedan länge blockerat Samnytts medarbetare i sociala medier, säger i en kommentar i den egna tidningen att han välkomnar den riktade inskränkningen i pressfriheten som ”gör det svårare för den här typen av medier” att bedriva granskande journalistik i framtiden.

Wolodarski kallar samtidigt felaktigt Samnytts frågeställningar och faktauppgifter för ”lögner”. I den fällda artikeln förekommer inte en enda felaktig sakuppgift. Däremot har rättsväsendet med stöd i en ålderdomlig förtalslagstiftning funnit att det räcker med att ställa frågor kring en person om dessa riskerar utsätta denne för ”andras missaktning”, detta oavsett uppgifterna är sanna eller inte och oavsett personen själv genom uttalanden föranlett att frågorna ställs.

Dagens Nyheter skriver också vilseledande att: ”i rättens gärningsbeskrivning står det att Samnytts publicering är att betrakta som ett angrepp på det fria ordet eftersom syftet med artikeln varit att med falska uppgifter misskreditera Saeed Alnahhal i dennes roll som journalist”. Det man bedrägligt framställer som domstolens ord är i själva verket vad Alnahhal och DN själva snickrade ihop i sin stämningsansökan till tingsrätten. Det verkliga hotet mot det fria ordet är i stället domen mot Samnytt och dess prejudicerande konsekvenser.

Wolodarski och Alnahhal själv kommenterar också i sociala medier HD:s slutgiltiga dom. Alnahhal anser att ”rättvisa” skipats.

Samnytt har i samband med domsluten i lägre instanser tidigare kommenterat den kontroversiella förtalsdomen:

LÄS MER: Förtalsdomen mot Samnytt hör inte hemma i en demokrati
LÄS MER: Svart dag för pressfriheten – hjälp Samnytt med rättegångskostnader efter ’förtalsdom’

Högsta domstolens beslut kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.
Hovrättens och tingsrättens dom kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.
Juridikprofessor Mårten Schultz utlåtande till hovrätten kan laddas ned och läsas HÄR.

Dyr historia för Samnytt – stöd oss gärna med en slant

Den fällande domen utgör också en ekonomisk smäll för Samnytt som utöver böter också måste betala såväl sina egna som motpartens rättegångskostnader. Det slipper mördare och våldtäktsmän där domstolen regelmässigt beslutar att alla sådana kostnader ska ”stanna på staten”.

Sammantaget uppgår Samnytts kostnader relaterade till förtalsmålet till i storleksordningen 300 000 kronor där Dagens Nyheters rättegångskostnader utgör den helt dominerande delen. Det vore en obetydlig summa att betala för DN som ingår i mångmiljardkoncernen Bonnier men är rejält kännbar för en publikation som Samnytt.

En del av etablissemangets taktik och strategi i att tysta socialkonservativ journalistik är att slå mot dessa medieaktörers ekonomi. Att få Samnytt fälld i ett enskilt mål och tvinga oss att betala rättegångskostnaderna för båda parter är ett led i detta.

En del av er har stött oss ekonomiskt i detta tidigare. För att gå plus minus noll ekonomiskt och att de här kostnaderna inte, så som Dagens Nyheter vill, ska slå mot vår journalistiska verksamhet behöver vi få in ytterligare en del stöd från våra läsare.

Varje slant är välkommen och du kan stötta oss genom att:
1) prenumerera (klicka HÄR)
2) swisha en donation till 123 083 3350

3) eller genom att donera genom formuläret nedan: