I ett läckt möte varnar den australiensiska toppgeneralen Adam Findlay för att det föreligger en hög risk för ett krig med Kina och att landet måste förbereda sig.

Findlay som sedan dess har avgått från sin post agerar fortfarande som rådgivare åt den australiensiska armén. Enligt uppgifter var det redan i fjol han försåg landets specialstyrkor med den hemliga informationen. Findlay menar att Kina redan nu ägnar sig åt krigföring i ”gråzonen” och anser att Australien måste förbereda sig för den ”höga sannolikheten” att det kan spilla över i en skarp konflikt.

Under mötet frågade Findlay officerare och soldater vilka de tror utgör det största regionala hotet, varpå de svarade Kina. Han påpekade då att Kina har en 26 000 man stark specialstyrka.

Inte förberedda

Det läckta mötet kommer parallellt som att Australiens före detta verksamhetschef i Irak säger att ett krig med Kina är ett genuint hot. I tidningen The Australian varnade senator Jim Molan i måndags för att landet inte är redo för ett krig som han anser vara ”troligt”.

Samtidigt publicerar den kinesiska tidningen Global Times, som anses vara ett propagandaorgan för kommunistpartiet, en bild riktad mot australiensiska soldater med texten ”Trupper lämnar, kommer rättvisa att anlända snart?”. I samma bild listas påstådda krigsbrott i Afghanistan samtidigt som Australien håller på att lämna landet tillsammans med USA och övriga allierade.