Ökade el- och bensinpriser väntas leda till ökade priser på mat lagom till julen. Framför allt kött och mejeri tror man kommer påverkas.

En kombination av ökade el- och dieselpriser, höga priser på råvaror, insatsvaror, och förpackningsmaterial pekas ut som orsakerna till höjda matpriser till jul och nyår. Det spår både Lantbrukarnas Riksförbund och branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Vi kommer nog se en prisökning över hela livsmedelsområdet. Men framför allt kommer prisutvecklingen på kött och mejeri påverkas mer dramatiskt eftersom att det är färskvaror med kort väg mellan lantbrukare och konsument, säger Palle Borgström, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, till Expressen.

LÄS ÄVEN: Bensinpriserna höjs ännu en gång

– Inom alla delar av livsmedelsproduktionen pekar kostnaderna rakt upp. Det finns ingen enskild del där priserna minskat, säger Carl Eckerdal, chefsekonom på branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Tros hålla i sig

I och med fördröjningseffekten är det till julen de högre priserna tros märkas av i hyllorna. Samtidigt tror man att det nya prisläget kommer att hålla i sig även under våren. Men om ett år kan priserna sjunka något igen.

– I Eurozonen ökade matvarupriserna i augusti med knappt 2 procent. I Tyskland ökade priserna med 4,5 procent. Det ger en vägledning om i vilken riktning vi är på väg. Sedan är det omöjligt att säga i vilken takt det kommer att ske, säger Eckerdal.

LÄS ÄVEN: Expert varnar: ”Elpriset kan gå hur högt som helst”

Palle Borgström anser däremot att matpriserna i Sverige är för låga och behöver höjas oavsett omständigheter, detta för att inte bönder ska behöva stänga ned.

Han menar att svensk mat inte fullt ut betalar sina kostnader och att den andel av svenskarnas disponibla inkomst som läggs på mat har minskat under ganska många år och är nere på omkring tio procent.