”Det är så här det går till i dag”. Det konstaterar personal resignerat på en av landets akutmottagningar syftande på hur arbetssituationen förändrats i takt med att det grova gängkriminella våldet etablerat sig i samhället. Hot och våld tillhör numera vardagen när brottslingar kommer in till sjukhusen för att vårdas för sina skott- och knivskador.

Väktare dygnet runt, kameraövervakning och säkerhetsslussar, utbildning i självförsvar och mycket annat har införts för att skydda den utsatta vårdpersonalen mot hoten och våldet från personer i de gängkriminella miljöerna. På akuten i Gävle genomförs nu ”lock down”-övningar för att göra personalen bättre förberedda på att hantera de skarpa hot- och våldssituationer som blivit allt vanligare.

I ett övningsmoment ligger en skadad kriminell person bojad i sjukhussängen under väktarbevakning. Kumpaner och släktingar kommer in på akuten och kräver att få träffa den skottskadade och blir hotfulla och våldsamma när de nekas. Situationen är kopierad från verkliga händelser.

– Det är så här det går till, konstaterar sjuksköterskan Maria som bemannar receptionen. Hon är den som får ta den första smällen när hotfulla och våldsamma personer kommer till akuten. På grund av att vårdpersonal sökts upp och hotats även utanför arbetet och i hemmet, uppger de anställda som en säkerhetsåtgärd numera endast sina förnamn.

Efter övningarna görs en utvärdering där alla som deltagit medverkar. Till dessa genomgångar är även polisen inbjuden.

Susanne Anderssson, som är vårdenhetschef på akutmottagningen i Gävle, vill inte öppet inför SVT:s reporter spekulera i orsakerna till den samhällsutveckling med en ökad våldsspiral som drabbar hennes personal. Hon nöjer sig med att konstatera att ”det är tråkigt” att det ser ut så här.

– Det är tråkigt att hot och våld mot vårdpersonal eskalerar hela tiden och det märks på akutmottagningar runt om i Sverige. Det är därför vi är proaktiva och övar. Hot och våld har ökat, det är därför vi har ordningsvakter här dygnet runt.