En ny säkerhetsskandal avslöjas nu inom den rödgröna regeringen. Justitieminister Morgan Johansson skrev 2015 under ett undantagsbeslut så att en illegal invandrare utan vare sig uppehålls- eller arbetstillstånd kunde få en säkerhetsklassad tjänst inom kriminalvården. Hela familjen sitter för närvarande i Migrationsverkets förvar efter att ha hållit sig undan utvisningsbeslut.

Familjen kom till Sverige från Uzbekistan redan 2004, sökte uppehållstillstånd med fick avslag, överklagade och beviljades då tillfälligt uppehållstillstånd till 2006. Efter att detta löpt ut lyckades familjen förhala processen i ytterligare fyra år men 2010 beslutades att familjen skulle utvisas.

Familjen lämnade då med jämna mellanrum in skrivelser där man motsatte sig att utvisningsbeslutet skulle verkställas. På så sätt lyckades man hålla sig kvar i Sverige fram till 2014 då preskriptionstiden för det tidigare utvisningsbeslutet löpte ut, varvid man ansökte om uppehållstillstånd på nytt.

2015 sökte en av döttrarna i familjen en säkerhetsklassad tjänst inom Kriminalvården. För att få en sådan ska man normalt vara svensk medborgare och i varje fall ha uppehålls- och arbetstillstånd. Dottern hade ingetdera.

Kriminalvården vill ändå anställa henne och begärde därför ett undantag från reglerna. Detta beviljades den 10 december 2015 av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) utan någon granskning av ärendet.

Johansson som också är minister i den nya regering som nyligen tillträdde vill inte personligen kommentera de komprometterande uppgifterna. Han hälsar dock via sin pressekreterare att han inte såg några skäl att titta närmare på fallet utan ”litade på Kriminalvården”.

Själva tanken med förfarandet där en förfrågan skickas från Kriminalvården till Justitiedepartement är emellertid inte att det ska vara ren formalia utan att departementet ska göra en bedömning av ärendet.

2016 beslutade så Migrationsverket på nytt om avslag på familjens ansökan om uppehållstillstånd och anmodar dem att landet i början av 2017. Familjen skickar in nya skrivelser om hinder för utvisningen men dessa avslås också och i juli 2018 är familjens möjligheter att förhala beslutet ytterligare uttömda.

Eftersom familjen ändå inte lämnat landet fattar Migrationsverket den 23 januari i år beslut om att familjen ska tas i förvar hos Migrationsverket eftersom man bedömer att risk finns att familjen ska gå under jorden. Förvarsbeslutet verkställdes i onsdags och familjen sitter nu i förvar i avvakta på att utvisningen ska äga rum.

Kriminalvården erkänner i ett svar på fråga från SVT Nyheter att man missat att kontrollera med Migrationsverket huruvida kvinnan hade uppehålls- och arbetstillstånd, en kontroll som justitieminister Morgan Johansson alltså inte heller gjorde.

Kriminalvården skriver samtidigt att man inte sett den uzbekiska kvinnan som något säkerhetshot. Enligt Säpo är situationen i Uzbekistan som centrum för flera terrornätverk sådan att det finns generella skäl att granska uzbeker som tar sig in i Sverige. Såväl Rakhmat Akilov som utförde det muslimska terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 som de personer som just nu i ett uppmärksammat fall står åtalade för förberedelse för terrorbrott kommer från Uzbekistan

Uppdatering:

Senare på fredagen bröt justitieminister Morgan Johansson tystnande och kommenterade på Twitter det inträffade säkerhetshaveriet. Han väljer att lägga hela skulden på Kriminalvården vars ledning han nu säger sig ha gett en uppsträckning så att detta inte ska kunna upprepas.