Natten mot söndagen stoppade polisen i Huddinge i södra Storstockholm en bil i vilken man påträffade en person som visade sig vistas illegalt i Sverige. Det körkort som mannen uppvisade var emellertid utställt i ett annat land än det mannen uppgett för Migrationsverket. Det skriver Huddingepolisen på sin Facebook-sida

Under rubriken ”Frihetsberövad i mån av plats…” berättar man att mannen omhändertogs enligt utlänningslagen för kontroll av om det finns någon ledig plats på Migrationsverkets förvar, så att han kan vara fortsatt frihetsberövad i avvaktan på att förpassas ur landet. I annat fall tvingas man försätta mannen på fri fot i förhoppning om att ”springa på mannen igen” vid något senare tillfälle.

I en reflektion över över hur poliser upplever det att behöva släppa ut omhändertagna illegala invandrare på gatan igen skriver Huddingepolisen:

”Ni kanske förstår att det är en viss motvind emellanåt. Vad som är beslutat och ska genomföras sammanfaller inte helt med de praktiska förutsättningarna. Det behövs fler förvarsplatser, men de byggs inte i en handvändning.”