Erik Salaneck, docent i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och infektionsläkare på Akademiska sjukhuset samt ansvarig för smittskyddsarbetet på sjukhusets infektionsklinik, menar att regeringen inte haft tillräcklig beredskap för att stoppa coronaviruset inom sjuk- och äldrevården och anser att deras försumlighet är kriminellt.

Det är i en intervju med Expressen Salaneck går till att attack mot regeringen och myndigheterna.

Bara några dagar efter att WHO gått ut med information om det nya influensaliknande viruset började han förbereda rutiner.

Planering och tydliga direktiv om skyddsutrustning i äldrevården menar han hade kunnat rädda många liv, och att det fortfarande kan göra det.

– Ja, 100-procentigt. Inte någon tvekan överhuvudtaget. Sedan måste man lägga till en liten passus: skyddsutrustning är punkt ett. Punkt två är träning och utbildning. Så att man använder det här på rätt sätt och beter sig på rätt sätt, säger Erik Salaneck.

Polisiärt ärende

Vidare menar han att regeringen och myndigheterna misslyckats totalt med att bygga en beredskap för coronaviruset.

– Det är det här jag tycker är kriminellt. Vi hade månader på oss att förbereda oss, men myndigheterna ägnade sig åt att säga ”det här är lugnt, det här kommer inte hit”. Istället för att öka beredskapen. Jag anser att det är ett polisiärt ärende. Det är så oansvarigt – och det har lett till död. Det är dråp som jag anser att de är skyldiga till. För det är så fruktansvärt enkla saker som hade behövts, säger Erik Salaneck.

Granska Sveriges höga dödstal

I början av maj sa Salaneck att Sveriges jämförelsevis höga dödstal måste granskas av myndigheterna.

– Det är en mycket viktig fråga. Det har diskuterats olika sätt att rapportera, men så mycket kan det inte skilja mellan Danmark, Norge, Sverige och Finland, sa han och fortsatte:

– Vi måste inse att vi har en högre dödlighet än våra grannländer. Den är väsentligt högre och det måste vi titta på i ljuset av att vi har haft en annan strategi än våra grannländer. Beror det enbart på detta eller inte?