Fallet ska vara det det första inom området som prövats i högsta instans för arbetsrättsliga tvister. ”Han kände sig oerhört diskriminerad av henne.”

I augusti 2016 fick Fardous El-Sakka ett vikariat på Kunskapsskolan i Helsingborg, rapporterar Kvällsposten.

Där ville hon med hänvisning till religiösa skäl inte skaka hand med sina manliga kollegor, istället lade hon handen på bröstet och bugade.

En av de manliga kollegorna tog illa vid sig och vände sig till rektorn med sina klagomål.

– Han kände sig oerhört diskriminerad av henne. Jag kallade in Fardous och hon bekräftade det som han hade berättat. Detta är en skola som inte gör någon skillnad på människor eller behandlar personer olika. Det är vad vi förespråkar för våra elever och så måste vi i personalen också agera själva, har skolans rektor Lidija Münchmeyer tidigare uppgett till Kvällsposten.

El-Sakka avslutade samtalet och lämnade rummet. Hennes schemalagda pass två dagar senare avbokades sedan av skolan.

120 000 kronor skulle hon sedermera kräva i diskrimineringsersättning och under förhandlingarna i februari hävdade hennes juridiska ombud Unionen att skolan ställt henne inför ett ultimatum då hon är troende muslim och att handskakningen strider mot hennes religiösa övertygelse.

På onsdagen togs fallet upp i Arbetsdomstolen som avslog kravet på diskrimineringsersättning samt slog fast att skolan agerat korrekt. El-Sakkas historia bedöms dessutom inte vara helt tillförlitlig.

Domstolen hänvisar till att det var El-Sakka som lämnade rummet och på det sättet bidrog till att saken inte kunde redas ut.