➤ BREVBÄRING På torsdagen klubbade regeringen igenom ett nytt regelverk för Postnord som stipulerar att 95 procent av inrikes brev ska delas ut inom två dagar.

De nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet, tills dess gäller det gamla regelverket där ambitionen är att 85 procent av inrikes brev ska delas ut inom en dag.

– Jag skulle säga att det är ett sätt att anpassa sig till att verkligheten förändrats, till att människor inte använder posten på det sätt som man gjorde förr, säger digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) till SR.

Även Postnords vd Håkan Ericsson är nöjd och anser att det nuvarande regelverket har blivit väldigt gammalt och tar inte höjd för att digitalisering sker och brevmängden minskar.

95 procent menar han är en hög siffra men Postnord kommer att se till att vidta de kvalitetsåtgärder som krävs för att klara den nya nivån.

Sedan år 2000 har antalet brev som Postnord hanterar minskat med en tredjedel och på årlig basis är det en minskning med en miljard brev.

– Jag tror att människor kan känna att det här bidrar till att öka möjligheterna att vi får en fungerande postservice, säger Peter Eriksson.