Den internationella brottmålsdomstolen (ICC), med säte i nederländska Haag, utfärdade på fredagen en arresteringsorder för Rysslands president Vladimir Putin i vilken han hålls ansvarig för påstått begångna krigsbrott i Ukraina, bland annat illegal deportation av ukrainska barn.

Från Moskva har man konsekvent tillbakavisat alla anklagelser från väst om att ryska trupper gjort sig skyldiga till krigsförbrytelser i Ukraina sedan man för ett år sedan invaderade landet. Man avfärdar nu också ICC:s arresteringsorder med hänvisning till att domstolen saknar jurisdiktion över Ryssland.

Arresteringsordern saknar innebörd för vårt land, också ur juridisk synpunkt”, skriver det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova i ett meddelande på Telegram. Hon klargör också att Ryssland inte är en del av Romfördraget där ICC:s behörighet regleras.

Flera länder utanför internationella fördraget

Ryssland är inte det enda landet som ställt sig utanför den internationella brottmålsdomstolen. Även USA och Israel har hoppat av samarbetet. Allt tre länderna undertecknade ursprungligen fördraget men har senare dragit tillbaka sina namnteckningar.

Konkret innebär det att ICC:s arresteringsorder är ogiltig och endast en symbolhandling och markering mot Ryssland med anledning av invasionen av Ukraina. Det är oklart huruvida det är tillåtet eller ett regelbrott av ICC att utfärda en arresteringsorder mot någon medborgare i ett land som man saknar jurisdiktion över.

Många anklagelser om krigsbrott

Anklagelser om krigsbrott har avlöst varandra under Ukrainakriget, det stora flertalet riktade mot Ryssland men även Ukraina har pekats ut. Många av dem handlar om väsentligt värre saker än de deportationer av barn och vuxna från Ukraina till Ryssland som den nu aktuella arresteringsordern gäller.

Medan det stora flertalet krigsbrott är omtvistade, ofullständigt bevisade och/eller förnekade av Ryssland har landet inte dolt sitt folkomflyttningsprogram där tusentals ukrainska barn flyttats från Ukraina till Ryssland. I stället har man framställt det som att man vill skydda barnen från att komma till skada och att det i många fall rör sig om barn som övergetts av sina föräldrar.

Det är inte ett synsätt på programmet som delas av väst och ICC där det i stället rubriceras som illegala deportationer och därmed krigsbrott. ICC:s ordförande Karim Khan har tidigare initierat en utredning av andra ”möjliga” krigsbrott med rubriceringar som brott mot mänskligheten och folkmord, men man koncentrerar sig alltså nu på det som Rysslands regering själv medger.

Arresteringsorder också för rysk barnkommissionär

ICC utfärdar också en separat arresteringsorder för Maria Lvova-Belova, Rysslands kommissionär för barns rättigheter. Anklagelserna är desamma som i den mot Putin och i likhet med den arresteringsordern saknar ICC behörighet att verkställa den.