För första gången någonsin kommer observatörer från Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE, till Sverige för att se till att valet går rätt till. Valsedlarnas placering i vallokalen är ett område man ska titta närmare på.

Enligt Thomas Rymer, talesperson för OSSE, skickade man 2010 representanter till Sverige för att se om det då ansågs föreligga ett behov av att skicka observatörer till själva valet, vilket man bedömde inte behövdes.

Efter att ha genomgått samma procedur i år och man talat med politiker, media och valorganisatörer bedömde man att observatörer behövs denna gång. Två stycken kommer att skickas till Sverige.

Det man vill titta närmare på är bland annat hur valkampanjerna finansieras, men även hur valsedlarna placeras i vallokalerna – dessa anses inte ha varit tillräckligt skymda för att garantera valhemligheten.

Ytterligare en punkt är att inte tillräckligt många valsedlar från alla partier funnits tillgängliga i vallokaler på glesbygden.