För några dagar sedan röstade EU-parlamentet igenom det kontroversiella copyright-direktivet som enligt kritiker kommer att medföra omfattande negativa konsekvenser för yttrandefriheten på Internet. Den svenska Internetleverantören Bahnhof manar nu till nätaktion för att ”rädda Internet” och menar att det fortfarande finns en chans att stoppa det.

Även om EU-parlamentet godkänt direktivet ska det också tas ett slutligt beslut i EU:s ministerråd den 9 april. Banhof skriver i sitt upprop att möjlighet finns för svenska Internet-användare att opinionsbilda för att påverka politikerna i riksdagens EU-nämnd att i sin tur sätta press på justitieminister Morgan Johansson (S) att ta med sig ett svenskt nej-besked till Bryssel i april.

LÄS ÄVEN: KLART: EU-parlamentet röstade ja till EU:s nya internetlagar

Det finns då en möjlighet att ”minoritetsblockera” direktivet från att träda i kraft. EU-nämnden sammanträder den 5 april och kan då rekommendera (men inte tvinga) regeringen att ändra det ja-besked som avgavs i EU-parlamentet. Bahnhof skriver:

Regeringen är visserligen inte rättsligt bunden av vad EU-nämnden har sagt, men konstitutionsutskottet (KU) har slagit fast att regeringen bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och synpunkter. KU har framhållit att regeringen måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden.

LÄS ÄVEN: Schibsted och Bonnier betalade miljontals kronor för att få igenom länkskatten

Bahnhof uppmanar nu alla som värnar yttrandefriheten på Internet att kontakta ledamöterna i EU-nämnden genom att ringa, mejla och twittra till dem direkt och/eller ledamöternas lokala partikontor.