I ett viralt videoklipp på Twitter talar Masih Alinejad om västerländska feminister – bland annat den svenska regeringen – som underkastar sig islams kvinnoförtryck och på så sätt förråder kvinnor.

Masih Alinejad är numera bosatt i USA och Storbritannien och fortsätter sin kamp för iranska kvinnors rättigheter och mot landets religiösa regim.

Alinejad konstaterar att västerländska feminister och politiker har dubbla måttstockar för olika delar av världen – medan man i väst uppmuntrar jämlikhet mellan könen, har man inga problem med att stödja det motsatta då man reser till Iran.

Till dessa har Alinejad ett budskap: Att kalla den obligatoriska slöjan, en diskriminerande lag, för en del av den iranska kulturen är en förolämpning mot nationen.