Idag har Israel annonserat att alla utländska medborgare som kommer till landet ska sättas i karantän i 14 dagar. Detsamma gäller israeler som kommer tillbaka från ett utlandsbesök. Hittills har landet haft 43 coronafall.

Israel har utökat sina reserestriktioner till att omfatta hela världen. Numera kommer utländska medborgare att släppas in i landet endast om de kan bevisa att de har en plats där de kan tillbringa 14 dagar i karantän. Ett hotell kommer inte att räknas som en lämplig plats för karantän. Resenärer som inte ska kunna göra det kommer att skickas tillbaka direkt.

Mot bakgrund av att de allra flesta turistresorna till Israel är kortvariga innebär de nya reglerna i praktiken att Israel stänger sina gränser. Beslutet har blivit omdiskuterat redan innan det har fattats med flera kritiker som pekar på att det kommer att ha stora ekonomiska konsekvenser – inte minst för turistnäringen.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har dock kontrat med att det visserligen var ett svårt beslut, men ”folkhälsan har högsta prioritet”.

Beslutet träder i kraft omedelbart för israeler som återvänder hem, medan utländska medborgare får 72 timmar för att ändra eller justera sina resplaner. Enligt ett tidigare beslut har även landgränsen mot Egypten, Syrien och Libanon stängts.

Israel har tidigare uppmärksammats för sina resoluta åtgärder för att bekämpa coronaepidemin som hittills har gett bra resultat: med en befolkning som är nästan lika stor som Sveriges (8,7 miljoner) har Israel sex gånger färre smittade av coronaviruset. Den israeliska regeringen har vidtagit precis de åtgärder som sågats som ”ineffektiva” av Folkhälsomyndigheten i Sverige – såsom reserestriktioner, flygstopp och omfattande karantäner.