2017 ansökte 20 000 personer asyl i Japan varav endast 20 stycken beviljades och 45 tilläts stanna på humanitära grunder. I dagsläget tar man bara emot flyktingar från Myanmar vilket nu kan ändras.

Den japanska regeringen ska se över sin policy att bara ta emot flyktingar från Myanmar i enlighet med UNHCR:s vidarebosättningsprogram. Sedan 2010 har landet tagit emot 174 flyktingar från Myanmar inklusive vissa muslimska rohingyer från delstaten Rakhine som flytt förföljelse till Thailand och Malaysia.

Under det nuvarande programmet får flyktingarna stanna i Tokyo i ungefär sex månader för att lära sig japanska för att sedan flyttas dit de ska bo. Städerna ifråga ska väljas efter möjligheter till jobb, boende som matchar deras inkomst och en miljö som låter dem lära sig japanska.

En annan förändring kan bli att landet tar emot flyktingarna i två omgångar under ett år istället för alla på en gång som nu. Mottagande av andra grupper har också föreslagits men vilka de eventuellt skulle vara har ännu inte bestämts.

Regeringen planerar även att acceptera fler gästarbetare i yrken där brist råder, som sjuksköterskor och byggarbetare.

Vissa politiker har uttryckt oro över att det ökade antalet utlänningar i landet kan äventyra den allmänna säkerheten.