Inte bara Sverige har problem med rekrytering av terrorister till IS i det så kallade muslimska civilsamhället. I Storbritannien firar radikal islam stora triumfer. En av dem som rest iväg är 19-åriga Shamima. Efter fyra år i terrorns sold vill hon nu återvända till England, få sympati och bli välkomnad – samtidigt som hon anser att IS massmördande är förenligt med islam och därför ”okej”.

Trots att Shamima inte ångrar något eller har ändrat sin syn på IS terror, vill hon nu få återvända till det tryggare Storbritannien och att det brittiska folket ska ”visa sympati”. Det berättar hon in en intervju med brittiska Sky som återges av bland annat svenska SVT.

Det var för fyra år sedan som Shamima tillsammans med två andra muslimska kamrater från skolan Bethnal Green i London beslöt sig resa iväg till Syrien för att ansluta sig till terrormilisen IS och strida för kalifatet. En i trion är nu död. Vad som hänt med den andra vet Shamima inte.

Shamimas uppdrag skulle bli att gifta sig med någon av jihadisterna och föda barn till kalifatet. Det gjorde hon också. De två första barnen hon födde dog emellertid i sjukdomar på grund av vanvård. Det tredje har hon precis fött.

Shamima hoppas nu att det nyfödda barnet om inte annat ska få de brittiska myndigheterna och britterna att vekna så att hon kan lämna det flyktingläger där hon nu befinner sig och komma tillbaka till England. Hur hon resonerar kring att hon tidigare under sin bortovaro låtit två barn dö hellre än att låta dem komma under modern västerländsk vård, framgår inte.

– Jag tycker att många borde ha sympati gentemot mig med tanke på allt jag har varit med om.

LÄS ÄVEN: Stockholm stad satsar miljoner på IS-återvändares familjer: ”Barnen far illa”

Bland britterna är de negativa känslorna starka – i synnerhet som Shamima inte tar avstånd från IS, säger att hon varit fullt medveten om terrorgruppens brutala våld och anser att det är ”okej” eftersom det har stöd i islam.

– Ja, jag kände till de här sakerna och var okej med dem. Utifrån vad jag hörde så är allt det där islamiskt tillåtet, så jag var okej med det.

Däremot anser Shamima inte att hon som radikaliserad IS-återvändare utgör någon fara för britterna, som tidigare fått utstå allvarliga muslimska terrordåd. Hon säger sig inte personligen ha deltagit i IS väpnade attacker och anser därför att den brittiska säkerhetstjänstens och andra myndigheters bedömningar om IS-återvändare som ”mycket farliga” är fel.

– De har inga bevis för att jag har gjort någonting farligt.

Hur det faktiskt förhåller sig är oklart. Det är vanligt bland återvändare som aktivt har deltagit i IS terrorverksamhet att vilja tona ned vad man gjort i Syrien och Irak i syfte att släppas tillbaka in i Storbritannien och undgå rättsliga efterspel.

I Storbritannien pågår en intensiv politisk debatt om vad man ska göra med alla IS-återvändare. Många, även på regeringsnivå, anser att dörren tillbaka ska vara stängd medan andra förespråkar en mjukare linje, likt den i Sverige.

Den hårda linjen representeras av bland andra inrikesminister Sajid Javid som slagit fast att han ”inte kommer att tveka” att hindra de som anslutit sig till IS att återvända. Justitieminister David Gauke företräder en mjukare hållning och menar att ”vi kan inte göra folk statslösa”.