DEBATT. Att försvara andras rätt att framföra en åsikt och begå en viss handling är inte synonymt med att stå bakom åsikten eller handlingen i sig. Det finns definitivt en lång rad åsiktsyttringar som jag inte förstår varför någon vill ägna sig åt, eller som jag rentav tycker är överflödiga och kanske till och med korkade. Men jag kan och vill inte förbjuda dem för det.

Det är viktigt att stå upp för åsikts-och yttrandefriheten, även i de fall det exempelvis rör sig om att hänga upp en docka på islamisten Erdogan eller elda upp koranen. Det är, vad vi än tycker om det, en del av yttrandefriheten. Och yttrandefriheten är en av de viktigaste grundstenarna som vår demokrati vilar på.

Nyligen rapporterades det att polisen i Region Stockholm förbjuder koranbränningar. Det ska dock även fortsättningsvis vara tillåtet att elda upp andra religiösa böcker. Beslutet är oroväckande. Inte bara för att det är lagvidrigt; polisen är trots allt satt att upprätthålla svensk lag och inte bryta mot den. Det är också ett tydligt bevis på att lättkränkta och våldsbejakande muslimer i andra länder, i och med beslutet tillåts sätta gränserna för svensk demokrati och yttrandefrihet.

Islamisternas mål är att nedmontera demokratin och begränsa åsikts- och yttrandefriheten. Det är illa nog att det ser ut som det gör i stora delar av den muslimska världen. Vi får dock inte under några som helst omständigheter låta dem diktera villkoren för vår demokrati här i Sverige. Det vore att spotta på minnet av alla de män och kvinnor som kämpat, och till och med dött, för vår frihet.

Yttrandefrihet är ingen smakfråga. Det spelar ingen roll vad du eller jag tycker om andra människors åsikter eller sätt att framföra dem på. Oavsett vad vi än må tycka om det specifika innehållet eller hur det framförs, så måste vi värna och respektera denna rättighet så länge åsiktsyttringen sker inom lagens ramar.

Jag skulle själv aldrig välja att hänga upp en docka på en politisk motståndare eller elda upp en bok på allmän plats. Trots det står jag upp för andras rätt att göra det. För om vi inte håller stenhårt på denna princip, om vi börjar kompromissa med vår frihet och göra undantag för att någon råkar bli kränkt, vem är det då som ska avgöra vad som är tillåtet eller inte? Är det verkligen Erdogan och andra islamister som ska ges makten att avgöra vilken åsikt som får framföras och på vilket sätt här i Sverige? Naturligtvis inte.

Det är dags att vi gemensamt står upp mot islamisterna när de försöker inskränka vår demokrati och begränsa vårt sätt att leva. Det gäller särskilt islamisterna som befinner sig på svensk mark. Det är dags att berätta för dem och för alla andra människor som lever i de parallellsamhällen som tillåtits växa under tidigare regeringars vanstyre, vad det innebär att leva i en demokrati. Det är dags att berätta för dem att det är tillåtet att häda i Sverige. Här har alla ett ansvar att resa sig upp och säga ifrån, innan det är för sent.

Om man är missnöjd med någon annans meningsyttring kan man exempelvis skriva en debattartikel, hålla ett tal, dela ut flygblad eller anordna en fredlig demonstration där man klargör sin ståndpunkt. Det är så vi gör här i Sverige. Vi måste hylla våra principer. Det måste göras tydligt och utan ursäkter. Och för att undanröja alla tvivel bör man också poängtera för dem att det är olagligt att exempelvis kasta sten på polisen eller slå sönder gemensam egendom. Om man inte accepterar detta, om man kommer till Sverige med målet att nedmontera vår demokrati är det bara att flytta hem igen.

Richard Jomshof (SD)
Ordförande i justitieutskottet