En stor homosexuell pedofilhärva har rullats upp i USA som involverar övergrepp på mer än tusen pojkar begångna av hundratals romersk-katolska präster i sex stift i delstaten Pennsylvania. Det rapporterar bland annat amerikanska CBS News.

Enligt en juryrapport som offentliggjordes på tisdagen har kyrkan vidtagit en rad åtgärder för att försöka dölja utredningshandlingarna och hindra att skandalen kom till allmänhetens kännedom. Pennsylvanias justitieminister, Josh Shapiro, säger i ett uttalande att det handlar om en systematisk mörkläggning från såväl högt uppsatta tjänstemän inom den romersk-katolska kyrkan i Pennsylvania som från Vatikanen, där man också ska ha känt till vad som ägt rum.

Utredningen har underlättats av att kyrkan själv fört noggranna men hemliga anteckningar om varje övergrepp och hur man agerat för att mörklägga händelsen. Dessa anteckningar i kyrkans arkiv har utgjort stommen i utredningen.

En del namn har offentliggjorts. Bland dessa finns en kardinal, Donald Wuerl, som tidigare var biskop i Pittsburgh. Han ska enligt uppgift inte vara en av förövarna men ha arbetat systematiskt för att dölja vad som försiggick. Wuerl har i ett uttalande försvarat sitt agerande med att  han ”handlat med omsorg om offrens bästa för ögonen och för att förhindra framtida övergrepp”.

Nästan hundra präster har pekats ut enbart i Pittsburgh som förövare. En handfull av dessa har begått vad som beskrivs som ”våldsamma sexuella övergrepp” på unga pojkar. Utstuderade rollspel har också förekommit där bland annat en pojke tvingats klä av sig och posera som Jesus på korset. Fotografier togs och delades sedan ut som pornografiskt material bland prästerna.

För att pojkarna skulle hålla tyst och foga sig i övergreppen fick de gåvor av de pedofila prästerna. De pojkar som erfarenhetsmässigt visat sig vara lättast at begå övergrepp mot fick också särskilda guldkors så att andra pedofilpräster lätt skulle känna igen dem när de var på jakt efter en pojke att förlusta sig med.

Att siffrorna är så omfattande beror delvis på att utredningen sträcker sig 70 år tillbaka i tiden. Det innebär att åtal i många fall inte kommer att kunna väckas mot förövarna.

Homosexuellt pedofila skandaler har duggat tätt inom den katolska kyrkan. Övergrepp mot småpojkar är så förknippat med den att fenomenet även plockats upp av komiker som ett ämne att skämta om men med en allvarlig underton av kritik mot kyrkan. Ett exempel är den amerikanske ståupparen Louis CK som i en sketch besöker den katolska kyrkan för att få veta mer om sina egna rötter.