Kinas reserver har antagit såna proportioner att det väcker frågor. Exempelvis har man 69 procent av världens majsreserver.

Kinas population motsvarar omkring 18 procent av jordens invånare och landet är inte självförsörjande på mat utan är en av världens största matimportörer. Medan det är naturligt att ett land som förlitar sig på import har ett visst lager, väcker Kinas bunkrande på rekordnivå och enorma lager frågor.

LÄS ÄVEN: Kina provocerar Taiwan med upprepade luftrumskränkningar

Vid årsskiftet hade Kina 69 procent av världens majsreserver, 60 procent av världens risreserver, 51 procent av världens vetereserver och 34 procent av världens reserver av sojabönor.

Frågetecken

Med tanke på bristen som uppstått i och med kriget i Ukraina blir frågetecknen än fler. Kan det handla om att klara av eventuella sanktioner från omvärlden och inte bara bristen på grund av uteblivna leveranser från Ukraina?

LÄS ÄVEN: Kapprustning till havs – Kina har byggt världens största krigsflotta

Kina har länge haft ögonen på Taiwan, som man betraktar som en del av Kina, och spekulationer har förekommit om att man kanske kommer passa på att slå till parallellt med kriget i Ukraina.