Efter ett beslut i riksdagen står det nu klart att åldersgränserna för pensioner flyttas uppåt. Beslutet innebär bland annat att det från och med 2023 inte längre går att börja ta ut inkomstgrundad ålderspension förrän vid 63 års ålder.

I dagsläget är det möjligt att att börja ta ut inkomstgrundad pension vid 62 år.

LÄS ÄVEN: Lägre pension för drygt 40 års arbete än den som inte jobbat en enda dag

Andra konsekvenser av beslutet blir att man från och med 2023 måste man ha fyllt 66 år för att kunna ta ut garantipension, få bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd. I dag går gränsen vid 65 år.

LÄS ÄVEN: Larmet: Allt fler äldre orkar inte jobba fram till pensionen

Förändringarna av åldersgränserna och stegen bort från 65-årsnormen sägs enligt TT vara en följd av att medellivslängden ökar och att ”pensionssystemet måste anpassas för att följa med utvecklingen”.