På tisdagen klubbade EU igenom lagen som förbjuder nyförsäljning av bensin- och dieselbilar från och med 2035. Samtidigt ska man också få ned utsläppen från lastbilar och bussar ytterligare.

EU:s medlemsländer har redan godkänt lagstiftningen men kommer nu formellt att implementera den i lag.

LÄS ÄVEN: EU upprättar sanningsministerium för att bekämpa ’desinformation’

Anhängare av lagen som antogs i Europaparlamentet i Strasbourg hävdar att den ger europeiska biltillverkare en tydlig tidsram för att byta produktion till elfordon och kommer att stimulera investeringar för att motverka konkurrens från Kina och USA.

Men motståndare hävdar att varken industrin eller bilisterna är redo för ett så dramatiskt slut för fordon med förbränningsmotorer och att hundratusentals jobb är i fara.

Lastbilar och bussar

Separat från bilförbudet presenterade EU-kommissionen sina planer på att minska utsläppen från tyngre fordon. Där föreslås en tidtabell för att minska utsläppen från lastbilar på mer än fem ton och långfärdsbussar (över 7,5 ton), som har jämförbara motorer, genom att skärpa utsläppsnormerna från 2030.

LÄS ÄVEN: EU vill förbjuda kött- och vinreklam

Från januari 2030 ska nya lastbilars utsläpp minska med minst 45 procent jämfört med 2019 års nivåer. Dessa utsläpp måste sedan minskas med 65 procent från januari 2035 och med 90 procent från januari 2040, återigen i förhållande till 2019 års nivåer.

Stadsbussar måste vara utsläppsfria från 2030, men enligt EU-kommissionen kan tillverkare välja sin egen teknik för att uppnå detta med hänvisning till elmotorer, vätgasmotorer och vätebränsleceller.

SD emot

Charlie Weimers, SD-ledamot i EU-parlamentet, påminner om att Sverigedemokraterna var enda svenska parti som röstade emot.

LÄS ÄVEN: EU förbjuder fossildrivna bilar