Thorsten Mauritsen, lektor i klimatvetenskap på Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, är inte imponerad av svenska folkets kunskaper om hur det verkligen förhåller sig avseende utsläpp i Sverige. Han konstaterar också att jorden inte kommer att gå under och att det är i andra delar av världen utsläppen måste ner för att göra någon reell skillnad. Ytterligare en slutsats är att mediernas ständiga klimatalarmism bidrar till den felaktiga bilden.

I en ny undersökning framgår att mer än varannan svensk tror att utsläppen i Sverige har ökat. Det korrekta svaret, att utsläppen minskat med 30 procent sedan 1990, är det bara knappt en av tio som vet.

– Utsläppen i Sverige har minskat ända sedan man började införa kärnkraft för att fasa ut oljekraftverk och oljepannor under oljekrisen på 70-talet. Och sedan har utsläppen minskat framför allt eftersom användningen av olja kraftigt fortsatt nedåt, säger Thorsten Mauritsen till Tidningen Näringslivet.

LÄS ÄVEN: Forskare: Konsensus om klimatkrisen är ’skapad’

Varför svenska folkets klimatkunskaper är så dåliga gissar han beror på att man blandar ihop globala utsläpp och svenska utsläpp, men även på grund av mediernas ständiga klimatalarmism.

Per capita har lilla Sverige redan mycket låga utsläpp – 2021 låg dessa på 3,82 koldioxid per person och år. Detta kan jämföras med 8,73 i Kina och 14,24 i USA.

– Det betyder förstås inte att man inte ska sopa framför egen dörr. Vi behöver alla komma ner till noll, säger Thorsten Mauritsen.

Jorden går inte under

1,5-gradersmålet som Parisavtalet satt innebär att världen skulle behöva nå netto noll inom 20 år, vilket Mauritsen inte tror kommer att hända. Med åtgärderna man satt in i dagsläget spår han att vi passerar 1,5 grader i början av 2030-talet och den globala uppvärmningen kommer ligga på omkring tre grader i slutet av seklet.

– Det finns dock inget som tyder på att det skulle bli någon global ”tipping point”. Jorden kommer inte att gå under. Det har varit mycket varmare på jorden tidigare utan att jordens klimat stuckit iväg. Konsensus inom vetenskapen är i stället att effekterna av klimatförändringarna och anpassningsbehovet ökar monotont med ackumulerade koldioxidutsläpp. Varje tiondels grad har alltså betydelse.

Han tror att det är möjligt för Sverige att åtminstone komma hyggligt nära koldioxidneutralitet inom 20 år.

Klimataktivister saboterar

Mauritsen får medhåll av den nytillträdde ordföranden för FN:s klimatpanel IPCC, professor Jim Skea, som nyligen uttryckte stark kritik mot klimataktivism som han anser sprider en felaktig bild av klimatförändringarna som ett existentiellt hot mot mänskligheten.

– Världen kommer inte att upphöra om den värms upp med mer än 1,5 grader. Om man ständigt kommunicerar budskapet att vi alla är dömda att utplånas förlamar det människor och hindrar dem från att vidta nödvändiga åtgärder för att få ett grepp om klimatförändringarna, sa Jim Skea.

LÄS ÄVEN: Dagerlind: Tack SVT för att ni lär oss tänka ”rätt” om klimatet

Mauritsen befarar att klimataktivisterna mycket väl kan försämra förutsättningarna för klimatomställningen.

– I en demokrati skall det väl vara möjligt att föra fram sina åsikter, vilka de än är, så länge man håller sig inom lagens ramar. När man inte håller sig till lagen så skapar man däremot motvilja och polarisering, vilket mycket väl kan ha motsatt effekt av vad man kanske hade tänkt sig med sin demonstration.

– Om människor matas med att allt kommer att gå åt helvete, att det kommer att bli oerhört dyrt, och att man måste ge upp sitt välstånd för klimatet så kommer man inte få med sig de stora massorna och man kommer inte att inspirera andra länder. Det är tyvärr det som Novus-undersökningen faktiskt visar har hänt.