I Tranemo har kommunen anlitat Jimmy Alm som kommunpoet. Han ska under ett års tid skalda om kommunen. Finansieringen sker genom ett statligt bidrag.

2014 flyttade Jimmy Alm till Tranemo och nu ska han varje vecka möta något som är en del av kommunen och gestalta det i en dikt. Som nybliven kommunpoet tror han att han kan vara den första och enda i sitt slag.

– Många gånger är poesi krångligt att förstå. Min intention med dikterna är att de ska vara lättillgängliga, säger han till statstelevisionen.

Projektet ska pågå under ett år, kostar 900 000 kronor och finansieras med statligt bidrag. Alms dikter ska under denna period släppas kontinuerligt och sedan samlas i en bok. Gästkonstnärer ska också bjudas in för att tolka kommundikterna.

Varje vecka kommer poeten Jimmy Alm möta något som är en del av Tranemo kommun och gestalta det i form av en dikt. Dikterna kommer under projektets gång att presenteras löpande och i dialog med respektive dikts kontext. Tex kan en dikt om den lokala pizzerian tryckas på pizzakartongen, en dikt om en ishockeymatch läsas i ishallens högtalarsystem och en dikt om kommunfullmäktige diarieföras och skickas med post till kommunens invånare som kommuninformation.

Idén om en kommunpoet kommer från kommunens kulturchef Juan Ochoa-Echevarria.

– Varför inte ha en kommunpoet? Den kompetensen har vi inte. Däremot så har vi ett uppdrag som många gånger kan vara poetiskt. Man skulle i alla fall kunna beskriva det på ett roligare sätt.