Under fem års tid har svenska kommuner och kommunala bolag samt landsting och myndigheter spenderat 15 miljoner av skattebetalarnas pengar på 90 ton vad man trodde var issmältningsmedel. SVT Uppdrag granskning kan efter en genomgång av tusentals fakturor visa att vad man egentligen köpt är vanligt vägsalt värt en bråkdel av miljonerna.

Köpen har skett från företag som finns på varningslistor över oseriösa företag som använder sig av så kallade bluffakturor.

Issmältningsmedlet har sålts i hinkar för uppemot 3 000 kronor styck. Mer än 120 kommuner har betalat detta pris till en total summa av 15 miljoner.

I Kils kommun i Värmland fick man 2014 en leverans på fyra hinkar. Sedan fortsatte hinkarna att komma. Kommunen använder ca fem hinkar per vinter och har nu ett lager för 30 år framåt.

– Det är lite synd. Pengarna kunde ha använts till något annat, säger Mikael Olofsson, gatuchef i Kils kommun.

För att ta reda på vad hinkarna verkligen innehåller har SVT Uppdrag granskning beställt en analys av Sveriges forskningsinstitut, RISE. Resultatet visar att medlet till 96 procent är vanligt vägsalt vilket normalt köps in för någon krona per kilo – hinkarna har kostat uppemot 165 kronor kilot.

Medlet innehåller även en 2-procentig tillsats av natriumacetat som ger saltet en stark lukt av ättika.

Enligt forskningschefen Björn Kalman är effekten av det påstådda issmältningsmedlet och vanligt vägsalt densamma – om något är vanligt salt lite effektivare.