I Helsingborg hyllade stadens politiker den rekordstora befolkningsökning som staden upplevde under ett antal år. Med facit i hand är tonläget ett annat när det nu står klart att inflyttarna gått direkt ut i arbetslöshet och blivit en ekonomisk belastning.

Huvudskälet är att en stor del av inflyttarna till Helsingborg bestått av nyanlända migranter i avsaknad av svenska språkkunskaper och utan de kvalifikationer som efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden. Genomsnittstiden för män i denna grupp att få ett arbete är uppemot åtta år och för kvinnor ännu längre. Under den tiden måste inflyttarna försörjas med bidrag. De första två åren står staten för kostnaden men därefter blir det kommunens ansvar via socialbidragsbudgeten.

– Vi har alldeles för många fortfarande som står utanför arbetsmarknaden. Vi är inte nöjda, konstaterar Christian Orsing (M) i en kommentar till Helsingborgs Dagblad.

Hans parti styr kommunen tillsammans med de forna Allianskamraterna Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Men även inom den politiska oppositionen i staden är den muntra optimismen från förr ersatt av en påtaglig förstämning.

Integrationen går för långsamt, konstaterar man. Den går till och med åt fel håll. Tiden det tar för nyanlända att att få ett jobb I Helsingborg minskar inte utan ökar tvärtom. Det är heller inte bara utrikes födda som flyttat till Helsingborg som har en lägre generell sysselsättningsgrad. Även unga som är födda i staden och har utländsk bakgrund har en sämre ställning på arbetsmarknaden.