Då den ukrainske mannen skulle ta sin körlektion började läraren tala ryska med honom. Varken svenska eller engelska tilläts, bara ryska. Diskriminering, menar Diskrimineringsombudsmannen, DO, som begär att körskolan ska betala mannen.

Då läraren började tala ryska med mannen förklarade han att han hellre ville använda svenska eller engelska, men det gick alltså inte. 40 000 kronor i ersättning för diskriminering kopplad till etnisk tillhörighet kräver DO.

LÄS ÄVEN: Brå: Etnisk diskriminering när polisen kontrollerar brottslingar

Enligt läraren var skälet att hans svenskkunskaper är för dåliga – något DO inte anser att det finns något som styrker.

I beslutet skriver DO:

Genom att körskolläraren ställde krav på att lektionen skulle genomföras på ryska har mannen behandlats sämre än andra svensktalande körskoleelever.

DO menar att skälet till kravet på att tala ryska var mannens etniska tillhörighet. Därmed har det varit fråga om diskriminering.

LÄS ÄVEN: DO: Krav på svenska INTE diskriminering