Antalet incidenter på asylboenden i Nederländerna har mer än fördubblats under en fyraårsperiod. De så kallade incidenterna kan handla om exempelvis slagsmål och anlagda bränder.

2015 registrerades 8 000 incidenter – i fjol mer än 17 000 enligt siffror från landets justitie- och säkerhetsdepartement. Och jämfört med 2018 låg ökningen på 30 procent.

Den kraftiga uppgången sker samtidigt som antalet asylsökande har minskat, från nästan 50 000 under migrantkrisens kulmen 2015 till 27 400 i fjol.

Frustrerade migranter

Myndigheternas teori om orsaken till uppgången är att allt färre asylsökande beviljas uppehållstillstånd. Migranter från det man betecknar som säkra länder, som Marocko, Algeriet och Nigeria, har en avsevärt mindre chans att få asyl. Samma grupp är samtidigt överrepresenterade i incidenterna.

Utsatt personal

Nyligen visade en undersökning bland 2 800 anställda på landets asylboenden att mer än hälften drabbats av hot och skällsord. En av sex hade dessutom blivit fysiskt överfallen och en av tolv utsatts för sexuella trakasserier.

Under 2019 ökade även antalet brott med asylsökande som gärningsmän med nästan 30 procent jämfört med 2018.

2019 utgjorde migranter från säkra länder 60 procent av det totala antalet kriminella asylsökande.