Antalet fall av den livshotande könssjukdomen syfilis fortsätter att öka. Förra året var ökningen hela 22 procent och de flesta som smittas är män som har sexuellt umgänge med andra män. Det rapporterar SVT.

Förra året rapporterades 476 fall av syfilis i Sverige. Ökningen är en del av en uppåtgående trend i hela Europa och USA. Enligt EU:s smittskyddsmyndighet ECDC är den främsta orsaken minskad oro för HIV, som nu kan hållas i schack med bromsmediciner även om sjukdomen ännu inte kan botas. Det har lett till att betydligt fler har oskyddad sex utan kondom.

Syfilis är en sjukdom som är reglerad i smittskyddslagen. I tidigt stadium yttrar den sig som svårläkta sår vid smittostället på kroppen – penis, vagina, mun eller analöppning. Om behandling inte sätts in sprids smittan till blodet och nya sår dyker upp på andra ställen på kroppen.

I tredje stadiet angriper syfilisbakterien hjärnan och nervsystemet, vilket leder till sinnessjukdom. demens och slutligen döden. Detta stadium av sjukdomen kan inträda efter några år men också först efter att man haft smittan i flera decennier.

Sjukdomen kan vara lätt att missa, i synnerhet för kvinnor som får den i slidan. Detta eftersom såren oftast inte gör ont och försvinner efter ett tag.

Smittspridning kan i likhet med HIV även ske genom blodtransfusioner om en person i sjukdomens andra stadium lämnar blod. Den smittar i det stadiet på samma sätt också mellan sprutnarkomaner som delar kanyler med varandra.