Idag rånas tre unga varje dag i Stockholms län. Det är en trefaldig ökning jämfört med för fyra år sedan. Polisen kan inte garantera att barn och unga kommer gå säkra igen.

Från januari till september 2015 rånades 284 personer i Stockholm som är yngre än 18 år. I år är siffran för samma period 845, visar siffror från Brå. Detta är tre gånger så mycket som 2015.


Antal anmälda personrån i Stockholms län, januari–september 2015 och 2019. Källa: Brottsförebyggande rådet

Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef i Stockholm, säger till Mitt i att typiskt för när unga rånas är att även gärningsmännen är unga. Ofta i åldern 15 till 17 år. Hon tror att ökningen av personrån mot barn och unga de senaste åren delvis kan bero på minskad kontanthantering i butikerna.

– Butiksrånen har halverats, då hittar man andra sätt, man behöver pengar och kontanter, man rånar unga pojkar och flickor på jackor, mobiler eller bankkort, säger hon till tidningen.

När hon får frågan om huruvida polisen kan stoppa personrånen mot unga svarar hon att ”det är svårt att säga”.

– Det är svårt att säga, givetvis vill vi det, det handlar om hot, människor blir kränkta.