På måndagen presenterade Liberalerna sin EU-agenda. Ett av de mer uppseendeväckande inslagen är ett krav på att Sverige inför euron som valuta, och det redan under nästa mandatperiod.

Frågan om euron som svensk valuta avgjordes 2003 då då väljarna i en folkomröstning sade tydligt nej. I spåren av eurokrisen rasade stödet för euron sedan ytterligare markant och är fortfarande nere på bottennivåer.

Att svenska folket tagit beslut i frågan och att det inte finns några indikationer på att det beslutet inte skulle återspegla folkviljan idag är av utspelet att döma inte något som bekymrar Liberalerna. Inte heller risken med att driva en så impopulär fråga under ett valår när man är ett parti som enligt flera mätningar befinner sig farligt nära riksdagsspärren.

Andra punkter i Liberalernas uppfräschade EU-program är att Sverige ska gå med i EU:s bankunion och att man vill se ett bildande av en federal polismakt, ett europeiskt FBI.