Samhällsnytt rapporterade tidigare på tisdagen om hur det väpnade våldet mellan rivaliserande kriminella gäng i Göteborg eskalerar. Nu kommer rapporter om att brottslingarna som ett led i gängkriget sätter upp egna vägspärrar där in- och utpasserande fordon till och från bland annat Hjällbo och Hammarkullen stoppas och genomsöks.

Erik Nord, polischef över Storgöteborg, beskriver i en kommentar till media det inträffade som ”helt oacceptabelt” och slår fast att ingen annan än polisen har rätt att sätta upp vägsprärrar och genomsöka bilar.

Som Samhälsnytt berättat har polisen i Göteborg inlett en så kallad särskild händelse med beredskap och mobilisering av resurser utöver de vanliga som med kort varsel kan sättas in när det väpnade invandrarvåldet blossar upp. Detta efter att flera uppgöresler med vapen i hand utspelat sig i staden de senaste tiden.

Situationen klassas som ”rött läge” vilket innebär att man bedömer risken för nya gängskjutningar på öppen gata som överhängande. De vägspärrar som maskerade personer tillhörande bland annat den så kallade Ali Khan-klanen de senaste dagarna upprättat bedöms också utgöra en del i det eskalerande gängkriget.

De olagliga vägspärrarna för in- och utpasserande trafik uppges bland annat ha satts upp i anslutning till de som ”utsatta områden” och ”no go-zoner” omnämdna områdena Hjällbo och Hammarkullen. Avsikten tros vara att leta efter vapen hos personer som tillhör rivaliserande falanger.