➤ Sara Mohammed – initiativtagare till organisationen GAPF mot hedersförtryck och profilerad motståndare till den pågående islamiseringen i Sverige som hon menar framför allt drabbar kvinnor – uppmärksammar nu hur det växer upp särskilda frisersalonger för kvinnor med slöja – som antingen bär detta plagg i rädsla för Allah eller därför att de inte klarar att stå emot det kvinnoförtryck som utgör ett framträdande inslag inom den muslimska religionsideologin och kulturen.

Sara har länge pekat på den muslimska slöjan som en symbol och ett attribut för kvinnoförtryck. Allra mest kritisk har hon varit till att minderåriga flickor i skolor och förskolor fostras in i en medeltida kvinnoroll. Sara vill se ett förbud mot slöja i dessa miljöer. Sara har också uttryckt stark kritik mot hur badhus i Sverige börjat anpassa sig efter islams ojämställda kvinnosyn med särskilda badtider för muslimska kvinnor där dessa också tillåts bada i heltäckande kläder, s.k ”burkini”.

Det senaste i raden av islamiseringsfenomen i Sverige som Sara riktat sin strålkastare mot är de särskilda frisersalonger för kvinnor i slöja som nu börjat dyka upp i områden med stort demografiskt inslag av invandrare från den muslimska delen av världen.

– Det blir könssegregation istället för jämställdhet, säger hon i en intervju med GP.

Sara menar att den här typen av företeelser fungerar som marknadsföring och normalisering av den kvinnoförtryckande slöjan i Sverige.

– Det här handlar om att man tillfredsställer mannens eller föräldrarnas religiösa normer och traditioner, menar hon.

Det som framställs som frivilliga val är det sällan i dessa sammanhang, anser Sara. Frågan som måste ställas är vilka konsekvenser de kvinnor drabbas av i dessa miljöer om de väljer andra alternativ än att täcka sig i slöja, till exempel att leva som en typisk fri svensk kvinna, som kan klä sig så lättklädd hon vill och efter väderlek och som väljer umgänge och kärlekspartner lika fritt.

Sara anser inte heller att själv välja slöjan på grund av rädsla för Allahs straff heller är något fritt val i ordets rätta bemärkelse.

– Antingen är du tvungen att bära slöjan på grund av den religiösa tron att gud straffar dig, eller av dina föräldrar eller man, valfriheten finns inte. Jag tror inte alla är tvingade av män att bära slöja, vissa har redan blivit köpta och hjärntvättade av samma argument som männen har, antingen ordnar de sig under gud eller under män, men det spelar ingen roll för det är ändå kvinnan som blir förtryckt, förklarar hon för GP.

Särskilda frisörsalonger för bara slöjbärande kvinnor är könsdiskriminering och särbehandling, anser Sara. Det är bara ett i raden av fenomen med samma ursprung och det finns enligt Sara också risk för att radikal islam flyttar fram positionerna ytterligare.

– Först börjar man med könsseparatistiska rum. Sedan kommer fanatiker som bränner upp frisörsalonger, då ska de inte finnas i överhuvudtaget. Det är sådant som har hänt och fortfarande händer i flera länder, berättar hon.

I grunden handlar det enligt Sara om att slå vakt om det sekulära frihetliga samhället och att inte låta religiösa värderingar med ofrihet, tvång och vidskepelse tränga undan friheten i det offentliga rummet.

Det är allas vårt och samhällets ansvar att göra detta för att de muslimska invandrarkvinnorna på sikt ska kunna frigöras. Frisersalonger för slöjbärande kvinnor är enligt Sara ett av många tecken på att utvecklingen i stället går åt andra hållet – att det muslimska kvinnoförtrycket och kvinnosynen vinner mark.