Tidigare rapporterade Samhällsnytt om hur vårt avslöjande av Blankspot Project blivit ett riksdagsärende. Riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD) ställde med anledning av våra artiklar en fråga till kulturminister Amanda Lind (MP). Igår kom svaret som enligt Andersson var ett ”nonsenssvar”.

På senare tid har Samhällsnytt avslöjat att vänsteraktivisten Brit Stakston har fuskat med ett flertal komponenter i sin ansökan om mediestöd för hennes tidning Blankspot.

LÄS MER: AVSLÖJAR: Brit Stakston – ledamot i mediestödsnämnden får själv mediestöd

Vi visade även att Stakston och hennes blogg Blankspot har genomfört en nyemission under vad som kan vara olagliga former där aktier har sålts till över hundra investerare med felaktig annonsering som pågick i flera månader. 

LÄS MER: Brit Stakston – bedrägeri med nyemission i Blankspot

Frågan blev ett riksdagsärende när Jonas Andersson (SD) tog upp de graverande uppgifterna som Samhällsnytt avslöjat med kulturminister Amanda Lind.

Han ställde följande fråga:

Detta uppseendeväckande fall gällande mediestödet väcker frågor om hur vanligt förekommande det är att mediestöd betalas ut på felaktiga grunder och varför ansökningar med så omfattande felaktigheter ändå kan passera kontroller. Fusk av det slag som har aktualiserats är fullständigt oacceptabelt och kan underminera allmänhetens förtroende för mediestödet och medieaktörer som mottar detta stöd.

Med anledning av detta vill jag ställa följande fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind: Hur agerar ministern för att säkerställa att mediestöd inte betalas ut på felaktiga grunder?

”Oroväckande svar”

Nu har ministerns svar kommit.

Det är mediestödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv som prövar frågor om mediestöd. Uppföljning av beslut om mediestöd är myndighetens ansvar. Det är självklart att alla regler som avser stödgivning ska följas.

Beträffande jävsituationen avfärdar hon det med att säga att jäviga inte får delta i beslutet.

Ledamöter i mediestödsnämnden omfattas i likhet med vad som gäller för andra myndigheter av förvaltningslagens regler om jäv.

Jonas Andersson (SD) är mycket kritisk till ministerns svar som han menar är ett ”nonsenssvar”:

– Jag beklagar att jag fick ett svepande nonsenssvar av Amanda Lind när jag lyfte upp det omfattande fusk med mediestöd som har förekommit. Det är oroväckande att man som ansvarig minister inte tar frågan på större allvar. I riksdagen ska jag se till att fortsatt ligga på i frågan för att denna typ av fuskande ska sättas stopp för.