50-årige Usman Abdullahi är kontorschef och kandidat för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige på Lidingö i Stockholm. Han är också en dömd kvinno- och barnmisshandlare.

2012 dömdes Usman Abdullahi för flera fall av misshandel av sin dåvarande hustru Rebecca Antonsen. Han dömdes samtidigt också för ett fall av misshandel av parets 11-åriga dotter.

En sen kväll kom Usman hem från krogen i alkoholberusat tillstånd. Någon meningsskiljaktighet uppstod varefter Usman enligt domen med såväl knuten näve som öppen hand slog sin hustru Rebecca i ansiktet och huvudet upprepade gånger, drog henne i håret, skakade hennes huvud, tog stryptag runt halsen på henne och vred hennes arm i en onaturlig och smärtsam vinkel.

En försvårande omständighet är att hustrun hade parets yngsta barn i famnen medan misshandeln pågick. En annan omständighet som rätten tagit hänsyn till är att ytterligare ett av barnen blev vittne till misshandeln.

Domen innefattar även ytterligare ett fall av misshandel av hustrun. Hon har i förhör och domstol också berättat om att det inte varit fråga om engångshändelser, utan att detta var något som ”han alltid gör” och följer ett ”misshandelsmönster” hos Usman. I domen återges också andra tillfällen då Usman agerat våldsamt mot hustrun men som domstolen i brist på bevis valt att inte döma till påföljd för.

Uppgifter i domen indikerar också att Usman har allvarliga alkoholproblem. Missbruket antyds ha spelat en roll i hans våldsamma beteende.

Misshandlade även dottern
Usman döms även för misshandel av parets 11-åriga dotter. Upprinnelsen till misshandeln var att mamma Rebecca var inlagd på sjukhus och Usman hade ensam ansvar för dottern och de övriga två barnen. Han sade till barnen att han skulle gå ut och handla mjölk men begav sig i stället till puben för att dricka.

När pappan varit borta länge blev dottern orolig och ringde till mormor som bestämde sig för att gå hem till barnen så att de inte skulle vara utan tillsyn. När Usman sent om sider återvände till lägenheten efter pub-besöket berusad och med en stark spritdoft i andedräkten blev denne enligt dotterns vittnesmål ”jättearg” på henne.

Detta på grund av att dottern bett mormor komma till bostaden utan att först ringa Usman. Han körde handgripligen och våldsamt ut mormodern ur lägenheten. Därefter riktade han sin aggression mot dottern som han skrek och svor åt och sedan drog kraftigt i håret varvid hon förlorade balansen och ramlade omkull. Dottern flydde då, ”jätterädd” för ytterligare våld från pappan, in på sitt rum. Enligt domen ska Usman sedan också ha slitit ned dottern i sängen.

Dottern berättade även under brottsutredningen och i domstolen att pappa Usman misshandlat mamma Rebecca ”nästan varje vecka” och slagit mamman i ansiktet ”jättemånga gånger”.

Hovrätten skärpte påföljden
Usman nekade till allt men dömdes av Nacka tingsrätt till fyra månaders fängelse. Domen överklagades till Svea hovrätt som skärpte påföljden till fem månaders fängelse. En del av strafftiden räknades av för den tid som Usman suttit häktad.

Ingen inom partiet vill kommentera
Samhällsnytt har i två dagars tid sökt ett stort antal personer hos Socialdemokraterna för en kommentar. Ingen har velat svara på våra frågor men flera har lovat att någon ska återkomma med svar. I skrivande stund har emellertid ingen hört av sig från partiet.

Den fråga vi framför allt velat ha svar på är om man känt till misshandelsdomen när valberedningen ställde sig bakom Usman Abdullahis kandidatur till kommunfullmäktige.

Drar nu tillbaka kandidaturen
Usman själv uppger till Samhällsnytt att han informerat partiet om sin kriminella belastning och att ingen där bedömt den utgöra något hinder. Han säger dock att han nu beslutat dra tillbaka sin kandidatur med anledning av misshandelsdomen och att han meddelat partiets förstanamn på listan, Daniel Larson, detta. Usman står dock fortfarande kvar på Socialdemokraternas valsedel.

När Samhällsnytt når Daniel Larson på telefon bekräftar han att Usman meddelat honom att han avsagt sig sin kandidatur. Enligt Larson har Usman dock inte uppgett något skäl, och Usmans brottsliga förflutna säger sig Larson inte känna till något om. Det ligger utanför hans ansvarsområde att känna till sånt, menar han och hänvisar för ytterligare information till partiets kansli.

Samhällsnytt fortsätter att söka ansvariga på Socialdemokraterna för en kommentar.

Domen (tingsrätt + hovrätt) kan laddas ned och läsas i sin helhet HÄR.