En kvinna som upplevde ”brutala kramper” och andningssvårigheter sökte sig till en vårdcentral i Malmö. På plats bedömde läkaren utan en närmare undersökning att kvinnan var stressad. I själva verket hade hon blodproppar i båda lungorna och en lunginfarkt. Nu IVO-anmäls vårdcentralen.

Den 1 oktober 2017 sökte 31-åriga Lena Nilsson vård för kraftig smärta i kroppen och svårigheter att andas. Hon åkte till kvälls- och helgmottagningen vid Södervärns vårdcentral i Skåne.

Lena förklarade tydligt sin situation för läkaren på vårdcentralen i Malmö. Trots det undersökte läkaren aldrig patienten närmare eller gjorde ens en provtagning. Istället fällde läkaren ett utlåtande om att Lenas smärtor handlade om stress och psykisk ohälsa. Därefter fick Lena bege sig hemåt igen.

LÄS ÄVEN: Kopplade urinslangen till blodomloppet på sjukhus – svullnade och dog

Sökte vård igen
De kraftiga smärtorna på ryggen och över bröstet eskalerade dagarna efter besöket. Lena förklarar för Expressen att hon inte kunde andas ordentligt. I samband med en resa till Göteborg var Lena tvungen att återigen söka läkarvård.

Vid Sahlgrenska sjukhuset utförde man en röntgen som konstaterade att något inte stod rätt till med Lenas högra lunga. En provtagning visade att Lena hade blodproppar i båda lungorna och på grund av dem hade hon även fått en infarkt i den högra lungan.

LÄS ÄVEN: Kvinna dog efter 4 timmars väntan på akutoperation – IVO avslutar ärendet utan åtgärder

Anmäler vårdcentralen
Efter Lenas erfarenhet med läkaren på vårdcentralen i Malmö upplever hon försämrad självkänsla och en oro att sjukvården inte ska tro henne nästa gång. Händelsen kunde resulterat i en allvarligare utgång som ett resultat av läkarens ovilja att lyssna och den felaktiga diagnosen.

I början av januari tog Lena beslutet att sammanställa händelsen och upprätta en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.