På Vårdcentralen Östra Göteborg gav läkare utan svensk behörighet 89 barn vaccinationer med för låg dos. Barnen har därför inte fått fullgott vaccinationsskydd. Läkarna utreds även för en rad felbehandlingar och för att ha ägnat sig åt muslimsk omskärelse privat men ändå debiterat skattebetalarna för dem som offentligfinansierad vård.

Uppgifterna framkommer efter att Västra Götalandsregionen granskat vårdcentralen. Man riktar hård kritik mot Östra Göteborgs vårdcentral och rekommenderar nu att avtalet omedelbart sägs upp. Ansvariga på vårdcentralen slår dock ifrån sig kritiken och hävdar att man inte gjort något fel.

BVC-verksamheten på vårdcentralen kritiseras vid sidan av de utspädda vaccinationsdoserna också för omfattande allmänna brister i kvalitet, bemanning och tillgänglighet. Enligt utredarna har det förelegat fara för patientsäkerheten. De felvaccinerade barnen ska nu kallas till en annan vårdcentral för fullgod vaccinering.

Koncernkontoret som utfört granskningen riktar också skarp kritik mot att Östra Göteborgs vårdcentral i strid men patientsäkerhetslagen låtit personer med inte kvalitetssäkrad utländsk läkarutbildning och utan svensk läkarlegitimation arbeta heltid som läkare på vårdcentralen.

Kritiken gäller också den omfattande muslimska omskärelse som vårdcentralen ägnat sig åt som en privat sidoverksamhet. Trots att den inte omfattas av det nationella barnhälsovårdsprogrammet, har vårdcentralen bokfört omskärelserna som vanliga vårdcentralsbesök i Västra Götalandsregionens system.

Östra Göteborgs vårdcentral har på så sätt lurat regionen att betala ut ersättning för omskärelser som för vanliga patientbesök. Man har även debiterat skattebetalarna för tolkhjälp till de föräldrar som besökt vårdcentralen för att få sina nyfödda pojkar könsstympade.

Regionen kräver nu att dessa pengar betalas tillbaka. Det framgår inte om man också har polisanmält bedrägerierna.

Trots de allvarliga bristerna och oegentligheterna är Östra Göteborgs vårdcentral fortfarande i drift och kan fortsätta var det till dess ett eventuellt beslut om att säga upp avtalet har fattats. Politikerna i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd ska ta ställning i frågan den 1 februari.

Vårdcentralen har drygt 4 000 patienter i sitt upptagningsområde som riskerar få bristfällig, felaktig och patientfarlig behandling av obehörig vårdpersonal.