Vid en granskning av Lunds kommuns särskilda boenden har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, funnit allvarliga brister som bland annat beror på låg kompetens och svaga språkkunskaper.

På kommunens särskilda boenden bor omkring 750 personer vars patientsäkerhet hotas. I beslutet från slutet av april pekar man ut flera punkter som särskilt allvarliga.

LÄS ÄVEN: Läkare med utländsk utbildning överrepresenterade i Ivo-anmälningar

Personalens dåliga svenska gör att de ”inte alltid har den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras” och 85 procent av sjuksköterskorna ”ser patientsäkerhetsrisker” i personalens bristande språkkunskaper.

I bland är det så pass illa att sjuksköterskorna själva måste åka ut till ett boende då de inte förstår vad personalen säger på telefon.

Även utbildad personal uppvisar brister i sin kunskap vilket gör att kommunen måste ta ett stort ansvar för vidareutbildning kring ”basala hygienrutiner, läkemedel, avvikelser och bemötande”.

Ordföranden inte överraskad

Vidare konstaterar Ivo att kommunen saknar ett strukturerat arbete för att förbättra språkkunskaperna och varannan sjuksköterska i äldreomsorgen känner sig inte trygg med att personal som ska dela ut medicin klarar detta på ett säkert sätt.

Vård- och omsorgsnämndens ordförande Christoffer Stenström (M) är inte överraskad.

– Det grundläggande problemet är att många inte kan språket tillräckligt. Det gäller för övrigt inte bara utlandsfödda, särskilt inte om det gäller att ta till sig skrivspråk, säger han till Sydsvenskan.

LÄS ÄVEN: Ivo kritiserar äldreboenden för bristande språkkunskaper