Andelen utbildade lärare ­utgör en allt mindre del av svensk ­skola, vilket främst sägs bero på att personal­gruppen som ­saknar ­pedagogisk högskoleexamen har växt ­dramatiskt.

I grundskolan har gruppen ”annan pedagogisk personal”, där bland annat lärarassistenter, studiehandledare på modersmål, fritidsledare och elevassistenter ingår, växt från drygt ­11 000 anställda 2013 till över 30 000 personer i fjol. Det rapporterar sajten Läraren.

LÄS ÄVEN: Läraren Selma Gamaleldin ville inte säga ”hen” – skola tvingas betala 150 000 till kränkt elev

Lärarassistenter är den grupp som växer mest. 2021 hade 4 500 personer en sådan tjänst, nära en fördubbling på bara tre år.

Allra sämst är läget på fritidshemmen där hälften av all personal är anställd som lärare i fritidshem trots att endast 42 procent av dem har rätt behörighet.

Ljusning i gymnasieskolan

I gymnasieskolan är man dock på rätt väg med en ökad lärarbehörighet från 79,6 till 83,5 procent på fem år. I grundskolan däremot ligger andelen anställda lärare med rätt behörighet fast kring 70–71 procent.

Det är framför allt i förskoleklasserna som man har den högsta andelen behöriga lärare, drygt 86 procent.

LÄS ÄVEN: Lärare pekar ut elever som rasister – pyntade skola med bananer

Lärarbehörigheten är också högre i kommunala skolor. Sämst är situationen i fristående grundskolor där endast 64 procent av lärarna är ­behöriga jämfört med 72 procent i kommunala grundskolor.