En överläkare uppmärksammar att Sveriges disponibla intensivvårdsplatser minskar jämfört med fjolåret. Årets siffror visar att den högsta snittnoteringen landar på fem platser per 100 000 invånare. Det kan jämföras med Tysklands 30 platser per 100 000 invånare eller Storbritanniens omkring åtta platser.

De nya uppgifterna presenteras av Lars Engerström som är överläkare på intensiv- och anestesikliniken vid Vrinnesvisjukhuset i Norrköping, överläkare vid Thorax-kärlkliniken vid Universitetssjukhuset (US) i Linköping och ledamot i Svenska intensivvårdsregistret som har till uppgift att följa och höja kvaliteten på svensk intensivvård.

Intensivvårdsregistret samlar tre gånger per år in uppgifter rörande antalet vårdplatser vid intensivvårdsavdelningar i Sverige. I en intervju med tidningen Sjukhusläkaren berättar Engerström att antalet platser minskar i årets notering.

Den högsta snittnoteringen av antalet tillgängliga intensivvårdsplatser per 100 000 invånare uppges vara fem vilket är minskning från fjolårets redan låga siffra på 5,15. Det framgår även att om man räknar bort intensivvårdsplatserna för barn så landar snittet på 4,89 platser per 100 000 invånare.

Snittet för Europa 11,5

Enligt Sjukhusläkaren hade Europa ett snitt på 11,5 tillgängliga vårdplatser per 100 000 invånare åren 2010-2011. Engerström lägger samtidigt färskare statistik på bordet när han bland annat jämför med Tyskland som i år har 30 intensivvårdsplatser per 100 000 invånare.

Men enligt Engerström är det inte helt enkelt att att jämföra Sverige med Tyskland eftersom grannlandet ”har ett ekonomiskt incitament att ge mycket vård som saknas i Sverige”. Istället anser Engerström att det är mer relevant att jämföra med Storbritannien som i år har omkring åtta intensivvårdsplatser per 100 000 invånare.

Vidare framgår det att Storbritannien har passerat Sverige i antal intensivvårdsplatser. I början av 2000-talet hade Sverige 5,8 tillgängliga platser per 100 000 invånare medan Storbritannien hamnade under fem.

Brist på resurser och sköterskor

Sverige uppges falla i noteringen eftersom det råder brist på resurser, framförallt intensivvårdssjuksköterskor, att bemanna de disponibla platserna med vilket innebär att patienter transporteras till andra intensivvårdsavdelningar i landet.

– Intensivvården är dyr, så det kan också vara en anledning till att man vill hålla nere antalet platser, berättar Engerström.