➤ Libanon har under det år som inbördeskriget i grannlandet Syrien pågått tagit emot runt 1,5 miljoner syriska asylmigranter. Nu menar de libanesiska myndigheterna att det är dags för migranterna att börja återvända hem.

Bedömningen görs utifrån att den syriska regimen återtagit allt större delar av landet och att de områden där krig råder minskat. De många och stora läger med syriska asylmigranter som olagligt uppförts av migranterna själva har också skapat säkerhetsproblem för Libanon. En del av dessa läger har därför börjat evakueras och rivas.

Bland de libanesiska politikerna är enigheten stor om att åtgärder behöver vidtas för att förmå den cirka miljon syrier som fortfarande uppehåller sig i landet att återvända. President Michel Aoun har klargjort att Libanon inte bara passivt kan vänta på att återvändandet ska ske frivilligt. Även andra politiker efterlyser konkreta incitament för att få igång återvändandet.

Meningarna går dock isär om hur snabbt processen ska dras igång och huruvida man bör invänta klartecken från FN eller inte. På FN:s flyktingorgan UNHCR råder idag ambivalens om hur säkert det är att återvända till de så kallade nedtrappningszonerna i Syrien.