30-årige Ahmad Waleed Ibrahim Derbas döms av Uddevalla tingsrätt (B 1049-18) för våldtäktsförsök till fängelse i 1 år och 3 månader. Ahmad är enligt egen uppgift statslös och kan därför inte utvisas.

Ahmad döms också för olovlig körning. Åtalet omfattade även stöld – smitning från att betala för bensin vid tankning – men där ansåg domstolen att bevisningen inte räckte till då Ahmad påstått att han bara glömt betala på grund av att han var stressad.

Ahmad är tidigare dömd för bland annat butiksstölder, häleri och ett stort antal fall av olovlig körning.

Offret som Ahmad försökte våldta är en ung kvinna som han bekantat sig med och under falska förespeglingar tog med hem till sin lägenhet. För att lättare kunna genomföra övergreppet drogade han kvinnan med tabletter och hasch.

Efter en stund försökte Ahmad med våld att tilltvinga sig sex av kvinnan. Hon lyckades efter diverse våldsamheter komma undan Ahmed och ta sig ut ur lägenheten. Då ringde hennes mobil. Det var Ahmad som hotade med att till kvinnans pappa skicka en film där kvinnan hade någon form av sex med en annan man om kvinnan inte återvände till hans lägenhet.

För kvinnan, som kommer från en annan kultur, skulle det ha varit en katastrof. Flickan ”skulle avslöjas som klandervärd inför familjen” skriver tingsrätten. Domstolen har dock inte kunnat klargöra om det verkligen har funnits en sådan film eller inte. Ahmad har även senare försökt få kvinnan att hålla tyst genom att på motsvarande sätt hota med att berätta att hon använt hasch.

Kvinnan återvände till lägenheten varvid Ahmad på nytt blev våldsam med bland annat ett flertal slag i ansiktet. Kvinnan grät och berättade att hon var oskuld. Ahmad gav henne då ett ultimatum – antingen tog hon själv av sig kläderna och lät honom ta hennes oskuld eller så skulle han slita av henne kläderna och ta oskulden med våld.

Kvinnan lyckades efter att ha utsatts för ytterligare våld åter ta sig ut ur lägenheten. Ahmad följde efter men kvinnan fick hjälp av två andra kvinnor som tog hand om henne och hjälpte henne att kontakta polisen.

Frivården rekommenderade att Ahmad endast skulle dömas till samhällstjänst men domstolen tyckte annorlunda. I domen finns inget som talar för att tingsrätten överhuvudtaget tagit ställning till om Ahmad ska utvisas efter avtjänat straff. Eventuellt har åklagaren heller inte yrkat på detta.

Skälen för detta är oklara men eftersom Ahmad hävdar att han är statslös saknas möjlighet att utvisa honom även om ett sådant yrkande skulle göras från åklagaren och bifallas av domstolen.