I Boliden i Skellefteå kommun har man upptäckt att några hundra personer valt att inte ta covidsprutorna. Detta vill man ändra på – genom att locka invånarna med gratis hamburgare.

Boliden bebos till stor del av asylsökande migranter då Migrationsverket hyr många av lägenheterna i tätorten. Invånarna på orten är inte lika glada i att ta covidsprutor som resten av invånarna i Västerbotten.

I samband med ”nationella vaccinationsveckan” försöker den lokala hälsocentralen nu locka framför allt migranter att ta vaccinet – genom att bjuda alla som tackar ja på hamburgare och dryck. Det rapporterar SVT.

– Vi ställer upp en barack på en parkering i centrala Boliden. Där får man ta sprutan och sedan får man en hamburgare och en dricka, säger hälsocentralens avdelningschef Emma Sjöström.

Liknande tillvägagångssätt i USA

Emma Sjöström menar att de vill göra det ”ännu lättare” för invånarna att ta sprutan genom att komma till dem i deras område.

Under de senaste två åren har det rapporterats om många typer av lockelser för att få människor runt om i världen att ta covidsprutorna. På flera håll i USA delade man i riktade kampanjer ut allt från hamburgare och munkar till pengar till dem som gick med på att ta injektionen.

Vaccinerade i Österrike bjöds på bordellbesök

Österrike väckte internationell uppmärksamhet när man i huvudstaden Wien erbjöd den som vaccinerade sig en halvtimmes gratis sex på bordell. Experimentet slog av allt att döma inte så väl ut eftersom man en tid senare införde en lag om tvångsvaccinering.