Tidningen Göteborgs-Posten har tagit kontakt med 40 kommunala förskolor i Stockholms, Göteborgs och Malmös invandrardominerade så kallade utsatta områden. Man frågade personalen om de skulle vilja få rätt att tvinga de små flickorna att bära muslimsk slöja. På nära sju av tio förskolor blev svaret ja.

Det bör för tydlighets skulle betonas att det alltså inte handlar om muslimska friförskolor, utan förskolor som drivs i kommunal regi men där personalen alltså vill tvinga in småflickorna i islams underordnade kvinnoroll som står i bjärt kontrast till det jämställda svenska majoritetssamhället och den idag gällande skollagen.

På ett stort antal av de kommunala förskolorna vill även den svenska personalen inte stöta sig med de muslimska familjerna och ger därför efter för deras krav på att deras döttrar i dagisålder ska ha slöja på sig. Även detta kan anses strida mot den jämställdhet som enligt skollagen ska prägla förskolornas verksamhet.

Dagispersonal övervakningsfilmar slöjflickor åt föräldrarna
Personal berättar att man till och med gått med på att filma de små flickorna på dagis för att sedan överlämna filmerna till föräldrarna som bevis på att de aldrig tagit av sig slöjan under dagen.

Att tvinga ett barn att bära religiösa attribut strider mot skollagen. Dagispersonal som Göteborgs-Posten talat med uppger dock att de är osäkra på var gränsen för tvång går.

Att ge barn tillsägelser när de gör fel är ju tillåtet och vissa dagisanställda menar att det därför kanske är tillåtet att säga åt en flicka att ta på sig slöjan om hon tar av sig den i de fall föräldrarna krävt att den ska vara på.

Skolverkets rättschef osäker på om man får slöjtvinga barnen
Även Anna Westerholm, som tillförordnad rättschef på Skolverket, säger sig vara osäker på var gränsen går. Men hon säger att man som förskollärare i varje fall bör ”vara försiktig” när man säger åt en flicka att ta på slöjan.

Göteborgs-Posten har även konfronterat ansvariga politiker. Deras svar handlar dock mer om hur det bör vara på förskolorna och mindre om hur de nu kommer att agera för att tillse att verkligheten bättre överensstämmer med de fina formuleringarna i skollagen.

Slöjan ett attribut för kvinnan som underordnad och sexualobjekt
Den muslimska slöjan är ett attribut som ska visa kvinnans ställning i samhället som underordnad mannen. Det har också funktionen att skyla kvinnan så att hon inte väcker sexuella lustar hos män.

Kritiker menar att man genom att tillmötesgå krav på att små flickor ska bära slöja också medverkar till att legitimera den syn på barn som sexuella objekt som är utbredd inom islam. Profeten Muhammed, som betraktas som en muslims ofelbara föredöme, gifte sig enligt haditherna när han var 53 år gammal med den blott 6-åriga Aisha. Han ”fullbordade” sedan äktenskapet genom samlag när Aisha fyllt 9 år, en ålder då en flicka enligt islams urkunder ska betraktas som vuxen.