I ett brev från Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning till sina anställda ger man tips för hur ”oönskade situationer” ska kunna undvikas. Bland råden finns bland annat att planera sin färdväg och kolla upp alternativa färdvägar/ingångar/utgångar.

Dokumentet som Samhällsnytt tagit del av har rubriken ”Personlig säkerhet – Tips och råd för hur du undviker att hamna i oönskade situationer”.

– Vi lever i en storstad där det händer saker som vi måste förhålla oss till, säger Åsa Ollerstam Lundh, chef för hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen, till Kvällsposten.

Brevet riktas framför allt till de som jobbar inom hemtjänst, rehabilitering och korttidsboenden. Listan ska ha tagits fram utifrån en utbildning i säkerhetsmedvetande som kommunen hade för ett år sedan då staden drabbades av många skjutningar, och när våldet nu blossat upp igen beslöt man att skicka ut direktiven på nytt.