En man som inte fått adekvat vård då han ansågs ha ägnat sig åt en så kallad kulturell svimning avled i sviterna av en stroke. Västra Götalandsregionen fälls nu för diskriminering och ska betala diskrimineringsersättning till mannens anhöriga.

Mannen av sudanesisk härkomst i 30-årsåldern föll ihop dagen efter att han skadat sig i en fotbollsmatch i november 2017. Ambulans larmades och personalen ansåg att hans tillstånd var svårbedömt. Han var vaken och talbar och lyckades ta sig till ambulansen själv men klagade samtidigt över huvudvärk. I en journal skrev ambulanssjuksköterskan att mannen spelat medvetslös och att det rörde sig om en ”kulturell svimning”.

Efter kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att stämma Västra Götalandsregionen för diskriminering. På regionen pekade man dock på att anteckningen gjorts först efter att patienten kommit till akuten och därför menar man att den inte påverkat handläggningen där. Man anser också att bedömningen av patientens tillstånd som gjordes initialt var korrekt.

Mannen priterades för lågt med graden gul, den näst lägsta prioriteringsgraden, under färden till sjukhuset. Väl på plats fick han vänta i en och en halv timme på läkarundersökning vilket gjorde att upptäckten av hjärnblödningen försenades. Efter att sedan ha vårdats en längre tid för neurologiska skador avled han i sviterna av en lunginflammation. Enligt regionens jurist har man i efterhand förstått att mannen behövt en akut operation men att felbedömningen inte berodde på diskriminering.

Berodde på mannens etnicitet

Att det var diskriminering anser dock Göteborgs tingsrätt som i och med onsdagens dom går på DO:s linje. Regionen döms att betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till mannens dödsbo och hans hustru får 30 000 kronor i diskrimineringsersättning. Regionen ska även betala DO:s rättegångskostnader.

Tingsrätten menar att att det är bevisat att ambulanspersonalen missgynnat mannen ”genom att avfärda hans symptom på medvetandesänkning som simulerade”. Detta anser man ledde till att han blev sämre behandlad än någon annan i en jämförbar situation. Man har även synpunkter på att mannen blev gulprioriterad och slår fast att det finns en direkt koppling mellan mannens etnicitet och att han inte prioriterades rätt.