I fredags överlämnade Medborgerlig Samling ett omfattande utredningsmaterial till Stockholm stads revisorer. Partiet har granskat stadens exploateringsnämnds förehavanden. Vad man kunnat hitta är bland annat att mark för mångmiljonbelopp har anvisats till organisationer kontrollerade av främmande makt, bidragsbedragare och personer som dömts till fängelse för grov ekonomisk brottslighet.

Det är Medborgerlig Samlings granskningsgrupp som avslöjar hur Stockholms stads politikers visioner om moskébyggen resulterat i avtal med olämpliga aktörer. Man konstaterar att exploateringsnämnden har hanterat sitt uppdrag ”med helt osannolik vårdslöshet och i strid med stadens egen värdegrund och egna demokrativillkor”.

I en majoritet av de granskade fallen saknas organisationsnummer för vem det är staden egentligen tecknat avtal med. Bland övriga fynd finns såld mark för moskébygge till en organisation kontrollerad av Saudiarabien och vars företrädare figurerat i polisutredningar om radikal islamism.

LÄS ÄVEN: Muslimska brödraskapet planerade flytt till Sverige och intensifiera infiltrationen

Mark har anvisats för ett moskébygge till personer som dömts till långa fängelsestraff för grov ekonomisk brottslighet. Mark för bygge av moské och mångkulturellt centrum har också gått till en organisation vars huvudmän har polisanmälts av Skolverket för bidragsbedrägeri och som förekommer i sammanhang där oliktänkande förföljs och kvinnor uppmanas att lyda män.

– Mark är nog det dyrbaraste som Stockholms stad har. Därför är det extra viktigt att man är noggrann när man anvisar mark. De politiker som står bakom de granskade markanvisningarna har förslösat stadens mark, skattemedel och en del av vårt demokratiska kapital, säger Liselott Martynenko Agerlid, vice ordförande för MED Stockholms stad.

Antisemitisk rörelse

Sedan tidigare har partiet också avslöjat att nämnden anvisat mark till en organisation med kopplingar till Milli Görüs för det just nu pågående bygget av den stora moskén i Skärholmen. Milli Görüs är en antisemitisk och islamistisk rörelse som förespråkar en medmontering av västerländsk demokrati till förmån för global islam.

– Vi överlämnar nu det här till Stockholms stads revisorer, så att de ska få ett bättre material för att göra sitt granskningsarbete. Vi förväntar oss att de här oegentligheterna visas upp för Stockholms stads invånare, och att politikerna i Stadshuset sätter stopp för de här märkliga projekten, säger Liselott Martynenko Agerlid.

LÄS ÄVEN: RAPPORT: Islam ett hot mot det svenska samhället