➤ FRANKRIKE / EU På tisdagen höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett linjetal där han bl.a. redogjorde för sin framtidsvision för EU. Talet har karakteriserats som en plädering för ’Europas förenta stater’

Macrons smekmånad med de franska väljarna blev kort. Stora delar av det stöd han lyckades mobilisera i presidentvalet i maj har redan försvunnit. Det har emellertid inte påverkat Macrons självförtroende vad gäller att komma med stora politiska utspel.

Med tisdagens tal om ökad EU-federalism tror många att Macron riskerar distansera sig ytterligare från väljarna. I presidentvalet framställde han sig som en försiktig och mer ansvarsfull EU-kritiker än sin motkandidat, Front Nationals Marine Le Pen. Det lätta trycket på bromsen då ser nu ut att ha ersatts av full gas framåt.

Bland de konkreta förslag som den franske presidenten lanserade finns EU-gemensamt försvar, ett flertal skatter på EU-nivå och ett centraliserat asylmottagande, där medlemsstaterna fråntas rätten att själva besluta om vilka och hur många migranter man vill ta emot. Detta framställde Macron dock som ett sätt att stoppa dagens omfattande asylmissbruk.

Macron vill också fasa ut det nuvarande systemet där EU-parlamentariker väljs i respektive land. I stället ska val till EU-parlamentet ske centralt och paneuropeiskt utan krav på att ett visst antal parlamentariker från varje land finnas. Redan vid nästa val vill Macron att halva EU-parlamentet ska väljas på detta sätt.