I den nya rapporten har Brottsförebyggande rådet, Brå, tittat närmare på brott som polisanmälts under perioden 2005 till 2017. Antalet våldtäkter av för offret okända gärningsmän ska inte ha ökat under denna period, inte heller överfallsvåldtäkterna. Nationalekonomen Tino Sanandaji är dock inte imponerad.

– Vi står inte under ockupation av muslimska män som våldtar våra kvinnor, säger professor Jerzy Sarnecki vid Stockholms universitet som granskat rapporten.

Enligt Brå finns ingen koppling mellan antalet invandrare och ökningen av antalet anmälda sexbrott och migrantkrisen 2015 skulle inte kunna stå för ”annat än en liten del av ökningen i den rapporterade utsattheten” och i synnerhet lindrigare sexualbrott.

”Denna jämna ökning följer dock inte ökningskurvan för anmälda och rapporterade sexualbrott, som varierar mycket mer och ökar kraftigt i slutet av perioden. Det tyder på att sådana demografiska förändringar inte är någon huvudförklaring till den långsiktiga utvecklingen av anmälda och rapporterade sexualbrott sedan 2005”, skriver Brå.

– Rapporten visar att invandringsvågen inte har påverkat antalet sexualbrott och att vi inte har haft någon ökning av sexualbrott under de senaste åren, säger professor Jerzy Sarnecki vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

– Däremot är det tydligt att toleransen för vissa typer av sexualbrott, som inte tidigare har anmälts, har minskat. Något som kulminerade i Metoovågen, och det är utmärkt.

Vidare slår man fast att anmälningsbenägenheten ökat mellan 2005 och 2009 men att avgöra om sexualbrotten verkligen ökat är svårt.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kommenterar på tisdagskvällen rapporten. ”Är det sant? Lika sant som ni själv kan gissa”, kommenterar Sanandaji som också konstaterar att man överhuvudtaget inte undersökt invandrares sexualbrott och istället använt en metod som närmast garanterar att man inte får några samband.

”Brå undersökter inte invandrare, de undersöker inte vem som begick brott och använder framförallt en oseriös metod (i vetenskapliga temer har deras metod extremt låg power men drar slutsatser från absence of evidence)”, skriver Sanandaji.

LÄS ÄVEN: Sarnecki vill inte att Uppdrag Gransknings program om våldtäkter och etnicitet ska sändas

LÄS ÄVEN: Kartläggning: 85% av överfallsvåldtäkter begås av invandrare

LÄS ÄVEN: Genomgång av domar i sexbrottmål visar – utlänningar grovt överrepresenterade i sexualbrott