Antalet utomvästliga migranter som försöker ta sig till västeuropeiska länder som Tyskland och Sverige via Balkan ökar. Det berättade den ungerska premiärministerns chefssäkerhetsrådgivare Gyorgy Bakondi i en TV-intervju nyligen.

Bakondi förklarade att den ungerska gränspolisen känner av det ökade trycket vid gränsen och tvingats ta hjälp av militären för att klara uppgiften att skydda gränsen. Under perioden januari till maj cirka 4700 migranter som illegalt forcerat gränsen gripits.

Ökningen i maj har enligt Bakondi varit särskilt markant med en fördubbling av det genomsnittliga antalet för tidigare månader på runt sjuhundra personer. Fler större grupper som koordinerat försöker ta sig över den ungerska gränsen har också iakttagits.

Bakondi nämnde också att det migrantkaos som utvecklat sig i området kring gränsen mellan Kroatien och Bosnien fått ett ökat antal migranter därifrån att röra sig i riktning mot den ungerska gränsen. Det påkallar enligt säkerhetsrådgivaren ett vaksamt öga från de ungerska myndigheterna och att man vidtar förberedelser för att förstärka den del av den ungerska gränsen som vetter mot Kroatien.