Samhällsnytt har tidigare rapporterat om en dom där en så kallad ensamkommande ung kvinna från Eritrea fick rätt att ta sina föräldrar till Sverige på skattebetalarnas bekostnad. Nu uppmärksammas ett nytt fall där kommunen får bakläxa och tvingas betala ut 10 000 kronor i socialbidrag till en sjuårig flicka så att föräldrar och syskon kan resa och ansöka om uppehållstillstånd i Sverige.

Socialtjänsten i Malmö och kommunens ansvariga sade båda nej till bidraget. Flickan fick då hjälp av sin gode man i Sverige att överklaga avslaget, och nu får Malmö stad bakläxa av förvaltningsrätten.

Det framgår inte hur flickan, som är av indiskt ursprung, tagit sig till Sverige utan sina föräldrar och vilka asylskäl som åberopats för att hon inte i stället ska återbördas till familjen i hemlandet. Föräldrarna och brodern är hemmahörande i Bangalore och de bidragspengar som flickan nu fått rätt till från Malmös skattebetalare ska gå till en resa till Sveriges ambassad i Delhi där familjen enligt uppgift har möjlighet att ansöka om svenskt uppehållstillstånd.

LÄS ÄVEN: Domstolsutslag: ’Ensamkommande’ har rätt till socialbidrag för att ta hit familjen

Flickan, som är familjehemsplacerad i Sverige, uppges sakna sina föräldrar och känna sig orolig. Förvaltningsrätten lutar sig mot ett tidigare som man anser prejudicerande beslut där det slås fast att formuleringen ”skälig levnadsnivå”, som ska vara uppfylld i Socialtjänstlagen för att bidrag ska utgå, innefattar att ha sina föräldrar hos sig.

Det innebär i nästa steg att familjen, om uppehållstillstånd beviljas, också har rätt att få resan från Delhi till Sverige betald, sannolikt med flyg. Samma tolkning om vad som konstituerar ”skälig levnadsnivå” gjorde i februari i år förvaltningsrätten i Göteborg när man gav kommunen bakläxa i ett liknande fall och gav en ’ensamkommande’ ung kvinna rätt till socialbidrag för att ta hit sina föräldrar från Eritrea.

Den sjuåriga flickans gode man hade i överklagandet hävdat att ett nej till resebidrag även strider mot FN:s barnkonvention, som säger att barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittras. Konventionen säger dock inte att alla familjer i världen som splittras har rätt att återförenas specifikt i Sverige. Barnkonventionen gäller inte heller som lag eller författning i Sverige.

Ärendet återförvisas nu till Malmö Stads socialnämnd för ny handläggning där nämnden i princip är bunden till att den här gången fatta ett beviljande beslut. Det är oklart hur många fler liknande ärenden som nu är att förvänta framöver.